Anna Rivière
Physio Bogenhausen
Bülowstraße 9
81679 Monachium
Telefon: +49 89 2464 5532
E-mail: info@physiobogenhausen.de

Tytuł zawodowy

Fizjoterapeuta uznawany przez państwo (przyznawany w Republice Federalnej Niemiec)

Przepisy zawodowe

Przepisami zawodowymi dla zawodu fizjoterapeuty uznawanego przez państwo jest ustawa o
Fizjoterapii (= Ustawa o masażystach i fizjoterapeutach, MPhG) z dnia 26 maja 1994 r. http://www.gesetze-im-internet.de/mphg/BJNR108400994.html

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Continentale
Ruhrallee 92, 44139 Dortmund
info@continentale.de
Obszar obowiązywania: Niemcy

Odpowiedzialny za treść (zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV)

Anna Rivière
Bülowstraße 9
81679 Monachium

Odpowiedzialny organ nadzorczy

Departament Zdrowia i Środowiska
RGU-GS-HU-IHM
Bayerstrasse 28a
80335 Monachium

Źródło zdjęć

Anna Rivière; unsplash.com

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Adres e-mail można znaleźć w nocie prawnej. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.

Zastrzeżenie – informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatna i swobodnie dostępna zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością. Jednakże dostawca tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność bezpłatnych i swobodnie dostępnych przewodników dziennikarskich i dostarczanych wiadomości. Treści oznaczone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Nie dochodzi do nawiązania stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą poprzez sam dostęp do bezpłatnych i ogólnodostępnych treści; w tym względzie brak jest intencji dostawcy, aby być prawnie związanym.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (“linki zewnętrzne”). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził zawartość stron trzecich pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie można racjonalnie oczekiwać, że dostawca będzie stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie linki zewnętrzne zostaną jednak natychmiast usunięte, jeśli dostawca dowie się o jakichkolwiek naruszeniach prawa.

§ 3 Prawa autorskie i prawa pokrewne
Treści publikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i dodatkowe prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
W zakresie, w jakim specjalne warunki dla poszczególnych zastosowań tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych paragrafów, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku specjalne warunki użytkowania mają zastosowanie w każdym indywidualnym przypadku.